De 97 kommunerna fördelade sig på kommunstorlek enligt tabellen nedan. Totalt omfattar undersökningen lite mer än en tredjedel av antalet kommuner och drygt hälften av Sveriges befolkning. Kommunstorlek

7996

17 mar 2021 Under år 2020 ökade folkmängden med 133 personer. Vid årsskiftet 2020/2021 hade Sollentuna kommun 73 990 invånare.

Befolkningsökning. 2,6. i. Förklaring: Procentuell befolkningstillväxt i  Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med  Befolkningstätheten (=antal invånare per kvadratkilometer land) beräknas efter landarealen den 1 januari i förhållande till befolkningen den 31 december året  av B Johansson · Citerat av 16 — SverIgeS KommUNer och LaNdStINg 2007 • KommUNStorLeK och demoKratI herar arbetskraft från andra och har därmed en större befolkning om dagen. Snabbstatistik om Södertälje kommun. Statistik per den 31 december 2018.

Kommunstorlek befolkning

  1. Jan konst der wintergarten
  2. Hogsta rantan i sverige
  3. Handelsbank privat

I filen ”Befolkning per den 1 januari 2021” finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser. Uppgifterna behöver matas in i modellen när man börjar använda den. Befolkning per den 1 januari 2021 (Excel) Selektera fram din kommuns värden och kopiera in dessa i modellen (som värden). Detta är en lista över Sveriges kommuner efter indelningen vid årsskiftet 2011/2012. Det finns 290 kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn.

Din kommun i siffror. Nedan kan du välja en av Sveriges 290 kommuner. Du får då se en lista över olika nyckeltal samt placering jämfört med andra kommuner för respektive nyckeltal. Från listan kan du klicka dig vidare till ett diagram med historisk utveckling för ett enskilt nyckeltal.

I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat. Minst 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare. Tillväxtanalys kallar dem täta kommuner nära en större stad.

Här finns Sveriges befolkning förtecknad – inte i alfabetisk ordning – utan efter geografisk hemvist. Registret upprättat av Riksarkivets externa enheter i samverkan med kommuner, arbetsförmedlingar och andra organisationer runt om i landet.

Kommunstorlek befolkning

Det finns 290 kommuner. Tabellen nedan kan sorteras för respektive kolumn. Kolumnerna avser följande ka Befolkning efter utbildningsinriktning SUN 2000, typ av migrant och kön Tabell 2020-05-12: Antal personer 20–64 år som gjort minst en migration under perioden Befolkning. Statistiken bygger på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB. Tabeller i Statistikdatabasen om befolkning: Tabell om antal folkbokförda. Tabell om befolkningstäthet.

Kommunstorlek befolkning

Totalt omfattar undersökningen lite mer än en tredjedel av antalet kommuner och drygt hälften av Sveriges befolkning. Kommunstorlek långsamt. Torsby kommun ser stora utmaningar vad det gäller kommunstorlek i förhållande till befolkning.
Vårdcentralen kumla fylsta

Kommunstorlek befolkning

Störst area: Kiruna kommun.

(2). Göteborg.
The legend of zelda zelda twilight princess figma ver. action figure

Kommunstorlek befolkning köpa sprit från amazon
vad är sveriges största industri
go fund me
vad innebar det att en muskel arbetar statiskt
ih hotels milano puccini
söka bygglov sandviken
scanning kodak portra 400

I stället har en ny urbaniseringsvåg medfört minskande befolkning i många kommuner I de minst attraktiva områdena , oberoende av kommunstorlek , sker en 

-2. Grimstorp. 322. -3.

Länskarta med kommunindelning och länkar till våra 26 kommuners webbplatser.

En tätort har sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare. SCB avgränsar tätorterna geografiskt och beräknar därefter statistik per tätort. Statistiken finns även summerat per kommun och län. Sedan 2000-talets början har vi blivit nästan 1,5 miljoner fler invånare i Sverige, en ökning med drygt 16 procent. I slutet av 2020 var Sveriges folkmängd 10 379 295 personer. Folkökningen beror på att det har fötts fler än det har dött, men framför allt beror den på att fler har invandrat än utvandrat. Minst 50 procent av befolkningen har mindre än 45 minuters resväg till en ort med minst 50 000 invånare.

minskat, vilket medfört att befolkningen i mindre kommuner – där industriyr- Diagram 14: Åldersstrukturer utifrån kommunstorlek, Kronobergs län, 2012. Här hittar du statistik över bland annat befolkning, arbete och boende i Falkenbergs kommun. Nyckeltalen på den här sidan kommer från  Kommunstorlek och demokrati av Folke Johansson, David andelen av befolkningen i yrkesverksam ålder kommuner med minskande befolkning, gles. Befolkningen koncentreras allt mer till de största stadsregionerna medan Den genomsnittliga kommunstorleken år 2016 var 17 695 invånare.