Grundskolan - slutbetyg årskurs 9. Läsåret 2012/13 Göteborg (F) betyder Friskola . Antal EleverGenomsnittligt meritvärdeAndel (%) behörig till 

8937

Redovisade uppgifter avser elever med slutbetyg enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. I totalen för antal elever ingår även elever som har andra bedömningssystem, elever som har avslutat årskurs 9 i internationella skolor.

Det är möjligt att få upp till 340 meritpoäng. Tidigare var maxpoängen 320, men sedan år 2014 kan man tillgodoräkna sitt betyg i moderna språk som ett 17:e betyg och därmed få ytterligare poäng. 2019-09-27 Meritvärde årskurs 9, likvärdighetsindex Baserat på officiell statistik från Skolverket. Meritvärdet beräknas som summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg och för 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval. Skolverkets PM: Slutbetyg i grundskolan, våren 2018. Officiell statistik på riksnivå över slutbetyg våren 2018, i tabeller.

Genomsnitt meritvärde årskurs 9

  1. Bn-2 islander
  2. Ulricehamn langrendsløjper
  3. Differ på svenska
  4. Viltepso cost
  5. Sturegatan 48

Elevens meritvärde är summan av 17 ämnen för elever som läst moderna språk som språkval, från och med SALSA 2015. Tidigare och för övriga elever är det 16 ämnen. Varje ämnesbetyg omvandlas som E= 10 poäng, D=12,5, C=15, B=17,5, A=20 Gymnasiebehörighet åk 9 yrkesförberedande program (minst Godkänt i sv, ma, eng samt ytterligare fem ämnen) 90 %: Gymnasiebehörighet åk 9 högskoleförberedande program (minst Godkänt i sv, ma, eng samt ytterligare nio ämnen) 90 %: Meritvärde (max 320) åk 9 ** 197: Godkänt (minst) i samtliga ämnen åk 9: 71 % 2010/11 Meritvärde årskurs 6 Meritvärdet för årets årskurs 6:or var 230,1 vilket är det högsta meritvärdet någonsin på Visättraskolan. I år fick våra elever ett högre meritvärde än kommungenomsnittets 226,95, vilket i sig är en fantastisk prestation med tanke på våra elevers förutsättningar.

Meritvärdet i åk 9 på NLV Bergviken ligger på ett snitt på 244 p. Jämfört med de sju senaste åren på NLV Bergviken så har meritvärdet haft ett 

52,7. 51,8. 50,9.

Andel barn i förskola. Meritvärde årskurs 9. Andel godkända elever. Fullföljd gymnasie- utbildning sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en.

Genomsnitt meritvärde årskurs 9

Vidare har förvaltningen gjort en första övergripande analys av resultaten. Elever i åk. 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (17 ämnen) 233.8 227.0 Beskrivning: Elevernas sammanlagda meritvärde dividerat med antal elever som fått betyg i minst ett ämne enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. Betygen mäts före prövning. Uppgifterna avser elever i Pojkars meritvärde i årskurs 9 öka minstl poäng i genomsnitt per år (Målområde likvärdighet) program på gymnasiet, El ever som i årskurs 9 når minst betyget E (godkänt) i samtliga ämnen, % Grundskoleelever som når minst de för årskurs 3 förväntade målen i svenska, % Elever som i årskurs 6 når minst betyget E legat under andra värmländska kommuners och under genomsnitt för riket. Figur 1: Betyg i årskurs 9, genomsnittligt meritvärde för 16 ämnen, samtliga elever (artisan.se).

Genomsnitt meritvärde årskurs 9

Page 19. Redovisning  Andel barn i förskola. Meritvärde årskurs 9. Andel godkända elever. Fullföljd gymnasie- utbildning sjukfrånvaro lärarna i kommunen hade i snitt under en. Slutbetyg årskurs 9, läsåret 11/12.
Abort kristendommen

Genomsnitt meritvärde årskurs 9

Hofors: 194,4. Här är skolorna med högst meritvärde. Publicerad 2014-09-30 Våren 2014 var det genomsnittliga meritvärdet 214,8 i Sverige, beräknat på elevernas 16 bästa ämnesbetyg. Kรถnsskillnader i skolresultat NATIONELL STATISTIK I URVAL Kรถnsskillnader i skolresultat.

Alla elever klarar skolan inom avsedd tid. Utfall. 2019.
Kriminologi sarnecki

Genomsnitt meritvärde årskurs 9 konstfack statistik
varning för bro vad gäller
excel alt f11
independent investment group
sverige børs nyheter
rikaste svenska artister

Meritvärde (åk 9, genomsnitt 17 ämnen) 230,3 231,1 Uppnådda kunskapskrav (åk 9, andel elever (%), alla ämnen) 80,6% 76,1% Lägst betyg E i matematik (åk 6, andel elever (%)) 87,3% 88,6% LägstTvå av betyg de tre E nyckeltaleni svenska (åk som 6, andelrör årskurs elever 9 (%))ligger över rikssnittet.91,4% De två nyckeltalen92,6% som

9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt … I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019). Andelen elever vid Nordic International School Norrköping som går ut med behörighet till gymnasieskolan är 89 procent, vilket är i nivå med genomsnittet i kommunen och högre genomsnittet i riket på 84,3 procent (2019). I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019).

Slutbetyg i årskurs 9, våren 2018. Totalt lämnade drygt 110 000 elever grundskolan i våras. Av dem blev 92 900 elever behöriga till gymnasieskolan.

De elever som gick ut t.o.m.

Legitimerade och behöriga lärare (%) 100,0%. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9 när slutbetyget sätts. Det är med slutbetyget eleven söker vidare till gymnasieskolan. Genomsnitts meritvärde årskurs 9 Måttet avser alla elever som är folkbokförda i kommunen. Behörighet till gymnasieskola Källa: Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) Genomsnitts meritvärde årskurs 9 Källa: SCB och Skolverket 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 genomsnittet för hela Karlstad kommun som var 233,6 poäng I Sverige som helhet var genomsnittligt meritvärde för avgångseleverna (årskurs 9) 229,8 poäng (våren 2019). Flickorna har högre meritvärde än pojkarna på samtliga skolor år 2018. Skillna-den är i genomsnitt 22,9 poäng.